Gasten  

We hebben 36 gasten en 7 leden online

   

Social Media  

   

Nieuwsflits  

 

   

Sponsorkliks  

Steun VVLK en bestel via

licht 100 100

   

Toto  

Toto sponsor van VVLK

VVLK wordt vanaf nu gesponsord door Toto...en misschien wel door jou! Als jij namelijk online Toto speelt en VVLK in je account selecteert, krijgen wij 10% provisie over jouw Toto inleg! Log gelijk even in op www.toto.nl en ga naar ‘Mijn Toto’. Klik op het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’ en wijzig daar ‘Mijn voetbalclub’ in VVLK. Zo sponsor je je eigen club en kost het je niets extra!

TOTO banner 200x250

   

Algemene Ledenvergadering

I.v.m. de verscherpte maatregelen van de overheid m.b.t. Corona / Covid 19 heeft het bestuur besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering die in de planingn stond op maandag 2 november a.s.  tot nader order uit te stellen.   Een nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend. Als hierover meer duidelijkheid is dan zullen we dat zo snel mogelijk mededelen

Bestuur VVLK.

 

Update extra maatregelen Covid 19

In navolging van de door het kabinet afgekondigde maatregelen van 28 september, hebben wij helaas moeten besluiten om onze kantine per direct en voor in ieder geval de duur van 3 weken te sluiten voor alle activiteiten. Wij betreuren deze uitwerking ten zeerste maar we zijn geboden ons te houden aan het overheidsbeleid hieromtrent. Ten aanzien van de sportactiviteiten op sportcomplex de Duffelt zijn wij in afwachting op nadere toelichting en uitwerking van de KNVB en NOC/NSF. Het spreekt voor zich dat de bestuur van VVLK er alles aan zal doen om binnen de kaders van de mogelijkheden en opgelegde restricties, onze sporten te blijven faciliteren. In de loop van deze week zullen we hier meer toelichting over gaan geven en alle betrokkenen hieromtrent informeren. Ten aanzien van de trainingen deze week geldt dat deze gewoon doorgang kunnen vinden en dat de kleedkamers te gebruiken zijn onder voorwaarden van de reeds bekend zijnde Corona richtlijnen. Een maatregel die we wel gelijk in acht zullen moeten nemen is het feit dat er geen publiek meer aanwezig mag zijn tijdens trainingen en wedstrijden. We hopen ten zeerste dat de maatregelen ertoe leiden dat het aantal besmettingen af gaat nemen waardoor we ons complex en kantine op korte termijn weer voor iedereen open kunnen stellen.

Bestuur VVLK.


PROTOCOL COVID-19 VVLK Leuth                                    

Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de geldende afspraken van de overheid en KNVB. Het is een levend document, aangezien de maatregelen die ons opgelegd worden, versoepeld of verzwaard kunnen worden. Houd dus de website/ Facebook pagina goed in de gaten voor de meest actuele informatie.

Wees je ervan bewust dat alle afspraken erop gericht zijn om veilig te kunnen voetballen, met daarbij zoveel mogelijk plezier op en naast het veld. Hierin wordt dus een dringend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leden, ouders van leden en vrijwilligers. Als met de tijd blijkt dat maatregelen niet beheersbaar zijn, zullen we helaas beslissingen moeten nemen die ten koste gaan van de mogelijkheden (en het plezier!) die we nu hebben.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Actuele informatie vanuit de NOC*NSF is hier te vinden alsmede de FAQ’s van de KNVB. We vragen met name trainers, coaches, begeleiders en aanvoerders van teams deze informatie goed door te nemen en regelmatig te checken op updates.

Gezondheidscheck

Iedereen vanaf 18 jaar die het terrein betreedt wordt vanaf 29-8-’20 gevraagd om een gezondheidscheck in te vullen; deze zal worden aangeboden middels een app met QR code of op een papieren formulier. Met deze gezondheidscheck vragen wij om de contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze gegevens kunnen uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd worden en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd;

Uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden kunnen en mogen meerdere personen (max. 4) bij elkaar in 1 auto zitten. Advies is om in dat geval een mondkapje te dragen (met uitzondering van kinderen <12 jaar. Zij hoeven geen mondkapje op).

Kantine

Er mogen maximaal 45 personen tegelijkertijd in de kantine aanwezig zijn. Als er meer dan 45 personen aanwezig zijn, worden mensen verzocht om gebruik te maken van de zitplaatsen op het terras.

De bar is open, waarbij één teamlid de bestellingen kan plaatsen en ophalen. Volg daarbij zoveel mogelijk de borden “Ingang” en “Uitgang”.

DE UITGANGSPUNTEN BLIJVEN:

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

• Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (buiten het veld);

• Was vaak je handen; op de vereniging zullen tevens vaste desinfectiepunten aanwezig zijn;

• Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets, of laat je afzetten en ophalen;

• Neem je eigen bidon met water mee;

• Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet op de vereniging. Deze zijn wel beschikbaar in geval van nood;

• Volg de aangegeven looproutes op het complex van VVLK, zodat we de 1.5-meter afstand kunnen handhaven;

• Breng, in het geval van een positieve uitslag mbt covid-19, altijd het bestuur van VVLK op de hoogte via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Corona-afspraken Jeugd

 • Er zijn geen beperkingen voor junioren tot 18 jaar ten aanzien van onderling afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook geen afstand te houden tot andere leeftijdsgroepen;
 • Trainers en/of begeleiders die 18 jaar of ouder zijn, dienen uiteraard wel onderling 1.5 meter afstand te houden; dit geldt dus ook voor het gebruik van de dug-out;

Corona-afspraken Senioren

 • De wedstrijden zullen meer verspreid over de dag plaatsvinden, waarbij de eerste wedstrijden mogelijk eerder dan gebruikelijk zullen starten en de laatste wedstrijden later dan gebruikelijk zullen eindigen;
 • De teams dienen direct naar het veld gaan waarop de wedstrijd plaatsvindt. Met de planning van de wedstrijden zal er rekening worden gehouden dat het veld circa 15-30 minuten voor aanvang van de wedstrijd leeg is;
 • Na afloop van de wedstrijden kunnen de spelende teams gebruik maken van het terras of de kantine, mits men plaats neemt aan de tafels en men 1.5 meter afstand houdt van elkaar. De bar is open, waarbij één teamlid de bestellingen kan plaatsen en ophalen. 90 minuten na afloop van de wedstrijd zal het terras/ de kantine verlaten moeten worden om plaats te bieden aan de teams die daarna hebben gespeeld (doorschuiven met het team richting een van de beschikbare tenten op het terrein is een optie);

Laten we ons met z’n allen inspannen om de regels waar mogelijk op te volgen. Neem je verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook ten opzichte van al die anderen die ons sportpark bezoeken. Alleen dan kunnen we uitzien naar een sportief en succesvol seizoen 2020/2021.

Bestuur VVLK


AFSPRAKEN JEUGD

Algemeen

• Er zijn geen beperkingen voor junioren tot 18 jaar ten aanzien van onderling

afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook geen afstand te

houden tot andere leeftijdsgroepen;

• Trainers en/of begeleiders die 18 jaar of ouder zijn, dienen uiteraard wel

onderling 1.5 meter afstand te houden; dit geldt dus ook voor het gebruik

van de dug-out;

• Rijouders wordt geadviseerd het RIVM-advies op te volgen: je kunt in de

auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies

allemaal een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven

 


 

Vacature Penningmeester

De Leuth / Kekerdomse voetbalvereniging VVLK is een vereniging in het hart van Leuth en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel ca 300 leden.

De huidige penningmeester heeft tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV)in oktober 2019 besloten zijn werkzaamheden over te dragen. Daarom is de vereniging dringend op zoek naar een:

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur bestaande uit 6 of 7 mensen. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering daarvan maar komt ook de bevoegdheid toe daarvan af te wijken.

Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

Functieprofiel:

De penningmeester van het bestuur

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
 • Verricht en ontvangt betalingen
 • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
 • Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting
 • Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie).Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.)
 • Ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de periode 2018--2024.
 • Het verder professionaliseren van de trainersvergoedingen (registratie uren en uitbetaling vergoedingen).

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij voetbal in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Uw reactie kunt u sturen aan Henk Klomberg, secretaris VVLK via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


Fanshop VVLK online

Bestel snel de nieuwste kleding en accesoires op onze nieuw fanshop.  Onnze complete kledinglijn met clubloga is nu online te bestellen via: Fanshop VVLK


BELANGIJKE WIJZIGING CONTRIBUTIE

 

Op de Algemene Ledenvergaderingvan afgelopen noveber is besloten om met onmiddelijke ingang de contributie verhoging voor alle spelelende leden met € 5,- per kwartaal te verhogen. Dit om de stijgende kosten van energie en onderhoud voor de komende jaren te kunnen waarborgen. De nieuwe contributie bedragen vind u hier


AVG Algemene Verordering Gegevensverwerking vanaf 25 mei 2018 verplicht.  

 

Wij hebben onze privacyverklaring bijgewerkt. Hier kun je lezen hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.   Download hier onze nieuwe privacyverklaring.

Als gevolg hiervan hebben wij uit voorzorg de namen van alle teams alsmede de team foto,s van onze site verwijderd.   Pas na toestemminng van de ouders / verzorgers en ander leden zullen wij weer overgaan tot het plaatsen van deze informatie.   Binnenkort volgt hierover nader bericht. 


Sponsoractie Thornsche Molen   Thornsche Molen

 

Hoe werkt het?

Jij hebt een strippenkaart gekregen.

Als je gaat eten of iets gaat drinken bij de Thornsche Molen dan krijg je bij besteding van € 15 een stempel. Heb je 15 stempels dan is de kaart vol en krijg je bij een volgend bezoek € 15 korting.

Voor iedere volle kaart krijgt de vereniging € 5.

Wij hebben voldoende strippenkaarten dus heb je een kaart vol, vraag dan gerust om een nieuwe.

 

Na het trainen zin in een borrel met bourgondische bitterballen of een plank van de molen? Neem de strippenkaart mee en geniet hiervan bij De Thornsche Molen.


Recentelijk zijn er bij diverse Nijmeegse sportverenigingen hoge boetes uitgedeeld i.v.m. het overtreden de alhohol wet.   Hieronder nog even kort de regels.

Sinds 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar in een horeca-inrichting is strafbaar.

Ook onze kantine valt onder de horeca-wetgeving. Het bestuur zal er dus op toezien dat deze nieuwe maatregel gehandhaafd wordt. Bij twijfel zal naar een ID-bewijs worden gevraagd en bij overtreding van de horeca-wetgeving gaan wij over tot schorsing voor bepaalde tijd.

Er is aangekondigd dat er strenge controles zullen worden gehouden in horeca-inrichtingen. Bij overtreding zullen forse boetes (zowel voor de persoon in kwestie als voor de vereniging) het gevolg zijn. Als je tussen de 12 en 16 jaar oud bent is deze boete € 45,00. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan is de boete € 90,00.De boete voor v.v. VVLK bedraagt € 1.360 per overtreding. Bij meerdere overtredingen kan de burgemeester zelfs besluiten onze vergunning in te trekken. Een eventuele boete die v.v. VVLK krijgt buiten haar schuld (als bijvoorbeeld een jongere alcohol van iemand anders heeft gekregen) zal worden verhaald op de desbetreffende persoon en / of ouders.

Nog even kort op een rij:

 • Ben je nog geen 18 dan is het kopen van alcohol verboden;
 • Ben je nog geen 18 dan is ook het nuttigen van alcohol verboden;
 • Ben je wel 18 of ouder, en koop je alcohol voor iemand onder de 18 , dan is de boete voor jouw rekening .

Mede om misverstanden te voorkomen heeft het bestuur besloten dat alle jeugdteams in de kleedkamers geen alcohol mogen nuttigen. Dit geldt voor zowel jeugdspelers als begeleiding ook al zijn zij ouder dan 18 jaar. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

 


 

Een vereniging heeft zonder vrijwilligers geen bestaansrecht, dat is algemeen bekend. Ook bij VVLK is dat niet anders.

Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat er getraind kan worden, wedstrijden kunnen worden gespeeld, dat er wat gegeten en gedronken kan worden in de kantine, dat kleedkamers netjes schoon zijn, ga zo maar door.... Denk bijvoorbeeld aan de trainers, leiders, coördinatoren, scheidsrechters, commissieleden, kantinemedewerkers en al diegene die we nu niet genoemd hebben maar wel degelijk een enorm belangrijke functie vervullen voor onze mooie de club in hun eigen vrije tijd!

Echter zijn we nog steeds opzoek naar mensen die het team van vrijwilligers komen versterken. Zo zijn we opzoek naar mensen die kunnen helpen in de commissiekamer, de keuken, de bar op de zondag... etc.
Wilt u wat extra doen voor de vereniging? Meld u dan aan bij de ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of laat een berichtje achter bij één van de bestuursleden. 


 Vanaf nu is het voor iedereen die VVLK een warm hart toedraagt mogelijk om VVLK GRATIS te sponsoren.


Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar http://www.vvlk.nl

Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Wehkamp en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert VVLK een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra.

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via VVLK kunt u terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Alvast bedankt namens VVLK.


 

 

   

Sportlink  

 

   

Sponsors VVLK 1  

Hoofdsponsor VVLK 1

Plus logo

Plus Nico de Witt

Beek - Ubbergen

 

Shirtsponsors VVLK 

BNRbouwstoffen

 

Richard Verheijen 150

 

BNR Bouwstoffen & Richard Verheijen verbouw en onderhoud.

   

Total Club Voetbalactie  

<

TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club
meer inkomsten

 
   

Wedstrijden VVLK 1

Sportpark "De Duffelt.  Aanvang 14:30 uur

 

Geen wedstrijden

 

  t 181                         

 

VVLK 1      -    

 

Uitslagen en standen KNVB Regio Oost 5e klasse E.

 

 

   

Twitter jeugd VVLK

   

Weer informatie

 

   

Advertentie Jos van Hees

Koop een fiets bij Bike Totaal Jos van Hees en steun daarmee VVLK. Ben je lid van VVLK en koop je een fiets bij Jos van Hees dan ontvangt VVLK € 10,- in de clubkas. Vraag naar de voorwaarden.

JosvanHees Biketotaal

Van Lijndenstraat 13a - 6566 BG  Millingen aan de Rijn. Tel. 0481.432350
Geert Groteplein 22 - 6526 GA  Nijmegen Tel. 024-3619009
 
 
.
   

Sponsorkliks

 
   
© Gesa Consultancy